LẬP TRÌNH PLC, SCADA, MÀN HÌNH HMI

 

I. NHẬN LẬP TRÌNH PLC

Lập trình hệ thống tự động hóa gồm các bước sau:

  1. Phân tích yêu cầu và xác định mục tiêu của hệ thống tự động hóa.
  2. Thiết kế và vẽ sơ đồ hệ thống tự động hóa.
  3. Chọn thiết bị và trang thiết bị phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
  4. Lập trình các chương trình điều khiển cho hệ thống tự động hóa.
  5. Kiểm tra và điều chỉnh lại chương trình nếu cần thiết.
  6. Bảo trì và cập nhật hệ thống.
  7. Hướng dẫn và đào tạo người sử dụng về hệ thống tự động hóa.

Nhận lập trình, cải tiến chương trình PLC, của các hãng trên thị trường

– Lập trình PLC Mitsubishi:

– Lập trình PLC Siemens:

– Lập trình PLC Omron:

– Lập trình PLC Delta:

– Lập trình PLC Schneider:

II. NHẬN LẬP TRÌNH SCADA, MÀN HÌNH HMI

– Nhận lập trình màn hình HMI giám sát và điều khiển theo yêu cầu của khách hàng

– Nhận lập trình hệ thống SCADA giám sát và điều khiển thông qua Profibus, Profinet

– Nhận lập trình hệ thống điều khiển từ xa bằng …

– Nâng cấp cải tiến chương trình màn hình HMI, hệ thống SCADA

– Nhận lập trình màn hình HMI các hãng: Màn hình HMI Siemens, màn hình HMI Shcneider, màn hình HMI Omron,

– Nhận Backup chương trình từ màn hình HMI cũ sang màn hình HMI mới…